Činnost

Naše orelská jednota má celkem 44 členů.

Sportovní činnost: Podporujeme náš florbalový tým v kategorii muži, který hraje 4 amatérskou florbalovou ligu (AFL) ve skupině B. Převážnou většinu týmu tvoří členové naší jednoty.

Vedoucím tohoto týmu je Roman Břenek. Tým zastupuje v radě jednoty Jakub Vaculík..

Dále se na Orlovně nepravidelně schází další smíšená florbalová skupina dorost - muži.

Větší sportovní činnosti brání to, že v současnosti nemáme vedoucí pro děti a mládež.

 

Kulturní činnost: Orel v současnosti žádnou kulturní činnost nevyvíjí. Podporuje ji ale např. pronájmy Orlovny místním organizacím na pořádání plesů, hodů, divadelních představení a pod.

 

Duchovní činnost: Členové naší jednoty se pravidelně zúčastňují Mariánské štafety, župní orelské pouti ve Křtinách a Ústřední pouti Orla na Svatém Hostýně.

 

Duchovním rádcem naší jednoty je P. Tomáš Prnka, který je zároveň duchovním rádcem naší župy Sedlákovy.

 

Vysvětlivky orelských akcí:

Mariánská štafeta je duchovně - sportovní akcí naší župy.

Každý rok je jejím pořádáním pověřena jiná jednota z 24 které naše župa má. Programem akce je mše svatá a jsou připraveny sportovní akce pro děti a mládež. U nás se tato akce konala 11. května 1996.

 

Orelská pouť župy Sedlákovy se tradičně koná ve Křtinách. Program tvoří dopolední mše svatá ve Křtinách. Pak se účastníci pouti přesunou do orelského sportovního střediska v Bukovině. Tam je připraven pro děti, mládež i dospělé sportovní program. Na závěr duchovní rádce župy P. Tomáš Prnka uděluje sv. požehnání v přírodě.

 

Ústřední orelská pouť na Svatém Hostýně se koná vždy předposlední sobotu a neděli v měsíci srpnu. V sobotu je sloužena mše svatá a potom následují sportovní akce, např. běh do schodů. Neděle je hlavním poutním dnem. Program začíná průvodem s orelskými prapory a následuje na hlavním podiu mše svatá. Po ní bývá pro přítomné kulturní program.

 

 

Zprávy

Zpráva z výroční členské schůze - 14. 3. 2010

14.03.2010 19:22
V neděli 14. 3. 2010 se konala výroční členská schůze Orla, jednoty Ochoz u Brna. Jako hosté se jí zůčastnili: Duchovní rádce župy Sedlákovy a...
Celý článek

Základní informace

Název

Orel župa Sedlákova

Sídlo

Šaldova 18, 61500 Brno

Patron

 

ThDr. Jan Sedlák (1871 - 1924), kněz a učitel. Působil jako profesor na 1. českém gymnáziu v Brně a později byl povolán na brněnské bohosloví jako profesor teologie. Účastnil se orelského života v Brně a proslavil se svou přednáškou na zahájení orelského sletu v Brně v roce 1922.

Datum založení

 03. 10. 1990

E-mail

zupa.sedlakova@orel.cz

Web

www.orelzupasedlakova.cz

Adresa

Šaldova 18, Brno 61500

IČO

64330222

župní telefon

 728 856 981

Informace o župě

Počet jednot

30

Počet členů

3203

Aktuální předsednictvo

Příjmení

Jméno

Funkce

Od

Macková

Miluše

starosta

08/04/2016

Husák

Pavel

místostarosta

08/04/2016

Hamplová

Zdeňka

místostarosta

08/04/2016

Nováčková

Ivana

sekretář

08/04/2016

Macek

Petr

předseda TVR

08/04/2016

Turek

Martin

předseda EHR

08/04/2016

Dokoupil

Vojtěch

Člen předsednictva župy

08/04/2016

Janoušek

Petr

Člen předsednictva župy

08/04/2016