Zpráva z výroční členské schůze - 14. 3. 2010

14.03.2010 19:22

V neděli 14. 3. 2010 se konala výroční členská schůze Orla, jednoty Ochoz u Brna. Jako hosté se jí zůčastnili: Duchovní rádce župy Sedlákovy a naší jednoty P. Tomáš Prnka a místostarosta Orla ČR br. Božetěch Kostelka.  Po  zahájení členské schůze starostou br. Jiřím Petlachem,  následovala modliba Otčenáš, Orelská modliba a duchovní slovo P. Tomáše Prnky. 

 

  

Krátkou zprávu o sportovní kulturní a duchovní činnosti jednoty za rok 2009, přednesl místostarosta br. Jiří Peš. Ten  také ve své zprávě zdůraznil nutnost náboru dětí do Orla a zajištění  jejich vedoucích. 

  

Dále následovala zpráva sekretáře br. Ladislava Petlacha, zabývající se záležitostmi ohledně Orlovny a pozemků kolem ní. 

 

Po zprávách pokladníka a revizní komise následovala volba delegáta na sjezd župy Sedlákovy, kde byl zvolen br. místostarosta  Jiří Peš.

 

Po krátké přestávce s občerstvením následovalo vystoupení místostarosty Orla ČR br. Božetěcha Kostelky,  který  hovořil o historii Orla.

 

V následující volné diskuzi v závěru schůze, došlo na korupční skandál starosty Orla ČR L. Šustra, který odsoudili zejména staří členové a zazněly požadavky pro jeho odstoupení z funkce starosty Orla ČR.

 

Následně bylo dodatečně navrženo a schváleno toto usnesení:  Výroční členská schůze Orla, jednoty Ochoz u Brna pověřuje své delegáty, ( starosta br. Jiří Petlach, místostarosta br. Jiří Peš a br. Ladislav  Petlach, člen rady župy Sedlákovy) požadovat na sjezdu župy Sedlákovy svolání mimořádného sjezdu Orla ČR. Pro hlasovalo  11 čl., proti   4 čl.  a  2 se zdrželi.