Kdo jsme a co je naším cílem

 

Podle stanov Orla je jeho náplní provozování a organizování sportu a tělovýchovy, duchovních, kulturních a sociálně výchovných aktivit i dalších významných projevů lidské kultury.

 

Činnost Orla je založena na křesťanských hodnotách.

To se projevuje především při každodenní činnosti v našich župách a jednotách. Nejde nám o nábor nebo agitaci, spíše se snažíme ukázat co znamená žít podle křesťanských hodnot v každodenním životě, ve sportu. Prioritou činnosti Orla je především podpora sportu pro všechny.

 

Nejvýznamnější duchovní akcí je orelská pouť na Svatém Hostýně a v rámci naší župy  Sedlákovy tradiční župní orelská pouť ve Křtinách.

 

Orel má za sebou 100-letou tradici. Během historie byl několikrát zrušen a znovuobnoven. Členy Orla byli například i parašutisté, kteří podnikli atentát na Heydricha.

 

Orel jako společenství věřících, Boží lid na cestě, se církev pokouší proniknout problémy světa v duchu evangelia. Církev považuje sport za možnost, jak se může člověk rozvíjet.